Ota Yhteyttä
Ketterä polkuKetterä kuntaStrategiaUudistuminenOrganisaation syväluotausOsallistaminen

Osallistaminen: Verkkofoorumi

Verkkofoorumi on ainutlaatuinen, osallistava tapa kuunnella organisaatiota ja sidosryhmiä. Jokainen ideoi vain omista lähtökohdistaan, ja näin myös ne, jotka eivät saa ääntänsä kuuluville, kuullaan. Jalostamme saadut ideat ja näkemykset selkeäksi yhteenvedoksi jo kuukauden-puolentoista aikana.

Haaste

 • Organisaatioissa ja verkostoissa paljon piilevää tietoa, jota on vaikeaa saada esille.
 • Miten kuulla henkilöstöä ketterästi, mutta tehokkaasti?
 • Esteenä ovat erilaiset filtterit ja vanhat totuudet

Ratkaisu

Enterprise Wisom -foorumi

 • anonyymi avaa piilevän tiedon > sanomattomat asiat esille
 • ohittaa rakenteelliset filtterit
 • kertoo olennaiset kehittämiskohteet
 • osallistaa, sitouttaa

Tulos

 • Laajempi joukko mukaan kehittämään
 • Uusia näkökulmia esille
 • Päätökset tulevat ymmärretyiksi
 • Osallistaminen sitouttaa & energisoi
 • Kustannustehokas, kun kehittämistoimenpiteet voidaan nopeasti kohdistaa oikeisiin asioihin

Neljä viikkoa, kolme vaihetta

Workshop

Aloitus
Sisällön ja kohderyhmien määrittely.


Asiakas: 1-2 t/työryhmä

lila viivaViikko 1

Verkkofoorumi

Ideointi
Valitut sidosryhmät


Asiakas: n. 30 min/vastaaja

lila viivaViikot 2 - 3

Workshop

Raportti
Tulosten läpikäynti ja jatkotyöstö, toimenpiteiden suunnittelu.

Asiakas: 1-3 t/työryhmä

lila nuoliViikko 4