Ota Yhteyttä
Ketterä polkuKetterä kuntaStrategiaUudistuminenOrganisaation syväluotausOsallistaminen

Ketterä polku

Modulaarinen Ketterä Polku -mallimme tarkoittaa, että osallistamalla saadaan asiakaslähtöisiä palveluja ketterästi ja kustannustehokkaasti. ActiveInspiren Ketterä Polku on osallistava menetelmä, jossa strategisten tavoitteiden pohjalta ja lean-työvälineiden avulla muotoillaan päästä-päähän polkuja ja palveluprosesseja.

Ketterä polku -mallin edut

 • lisää säästöä ja tuottavuutta yhdistettynä motivoituneeseen ja innostuneeseen henkilöstöön
 • saumaton asiakaskokemus sekä päästä-päähän palvelupolut

 Malli on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat lisätä organisaatioon ketteryyttä – sillä on suora yhteys tuottavuuteen. Ketteryyden ja vakauden tasapaino – start-up henkisten toimintatapojen lisääminen on ajankohtainen useille organisaatioille. Start-up -henkisten toimintatapojen tuominen vakaasti toimiviin organisaatioihin edellyttää yrityskulttuurin, toimintatapojen ja erilaisten näkemysten taitavaa yhteensovittamista. Omat toimintatapamme ovat pohjautuneet lean/ketterään ajatteluun jo vuodesta 2004 saakka. Keskeinen osa Ketterää polku -menetelmää on organisaation ja muiden sidosryhmien kuuntelu ja osallistaminen. Työmme taustalla on aina teoria, mutta itse työ on käytännön läheistä ja ymmärrettävää.

Yhteisen näkemyksen tuottaminen

Osallistamme henkilöstön ja muut sidosryhmät anonyymisti verkkofoorumin avulla. Sammal voidaan jakaa tietoa ja analysoidaan organisaation tilaa ja mahdollisuuksia sekä saadaan tietoa siitä miten viestiä kohderyhmille tuloksekkaasti.

Verkkofoorumin avulla yhteinen näkemys:

 • Toiminta-ympäristöstä
 • Painopistealueista ja kehittämistarpeista
 • Osaamisesta ja kompetensseista
 • Palvelukokonaisuuksista

Palvelupolkujen ja -prosessien muotoilu

Autamme luomaan valmiudet ja osaamisen modernille, asiakaslähtöiselle ja osallistavalle palveluprosessien kehittämiselle.

 • Asiakastarpeiden ja tavoitteellisen palvelukokemuksen määrittely
 • Päästä-päähän-polkujen ja palvelujen suunnittelu
 • asiakaslähtöisten palveluprosessien suunnittelu

Jatkuva parantaminen ja innovaatiot

Lean/kaizenilla selkeät parannustoimenpiteet käytännön tasolla tiimeissä tai rajapinnoissa:

 • itseohjautuvuus
 • virtaus
 • kokeilut ja innovaatiot

Vaikuttaminen ja viestintävalmiudet

Autamme integroimaan viestinnän uudistumiseen ja strategiaan.

Imagon rakentaminen ja erottautuminen tuodaan olennaisena osana mukaan.

Teemme ymmärrettävää, käytännönläheistä viestintää ja lisäämme yksilöiden viestintävalmiuksia ja itseohjautuvuutta viestiä tehokkaasti.

Varmistamme sidosryhmäkohtaisen viestinnän, markkinoinnin ja vaikuttamisen, jotta asetetut tavoitteet tulevat näkyviksi organisaatiossa sekä sen ulkopuolella.