Ota Yhteyttä
Ketterä polkuKetterä kuntaStrategiaUudistuminenOrganisaation syväluotausOsallistaminen

Ratkaisut

Ratkaisumme perustuvat osallistamiseen, ketteryyteen ja itseohjautuvuuteen. Näiden avulla organisaatiot voivat saavuttaa kustannussäästöä sekä lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Useat tutkimukset osoittavat, että osallistamalla ihmiset motivoituvat työhönsä, päätöksiin ja tehty työ on mielekkäämpää sekä tuloksellisempaa. Osallistamisen keskeisenä menetelmänä hyödynnämme ActiveInspiren kehittämää verkkofoorumia. Integroimme viestinnän ja vaikuttamisen tehokkaasti osallistamiseen, strategia- ja muutostyöhön.

Osallistamisen hyödyt

 • Aidot asiat tulevat esille tärkeysjärjestyksessä
 • Yhteensovitamme johdon näkemyksen ja organisaation osaamisen
 • Toteutuksen seuranta ja viestintä parantavat tyytyväisyyttä
 • Organisaatio on valmiina muutokseen

ActiveInspire tarjoaa osaamista liittyen organisaation tilan analysointiin, osallistamiseen ja kehittämiseen.

Henkilöstön osallistaminen

 • Integraatio
 • Strategia
 • Visio
 • Innovointi
 • Organisaation syväluotaus

Vaikuttaminen & viestintä

 • Ulkoistuspalvelut
 • Viestinnän kehittäminen
 • Muutosviestintä
 • Maineenhallinta/ kriisiviestintä
 • Markkinointiviestintä
 • Imago ja brändi

Ketterä polku

 • Asiakas- ja palvelupolut
 • Nopeat voltit ja ongelmienratkaisu
 • Osallistavat työmenetelmät (Lean-tiimien kehittäminen)
 • Muutoksen läpivieminen
 • Lean-PMO muutosohjelman ohjaus