Ota Yhteyttä

6|9 2016

Blogi, kirjoittaja Hanna-Mari Tuovinen

Win-win ekosysteemiajattelua

Olen toiminut vuoden konsulttina pitkän tauon jälkeen, ja oppinut siinä yhtä ja toista. Ekosysteemi, co-creation ja itseohjautuvuus niistä puhutaan paljon, mutta paljonko me konsultit niitä itse toteutamme.

Itse vahvasti uskon, että juuri konsultointikentässä ekosysteemiajattelu on koko jutun juoni. Onkin ollut mahtavaa huomata, että kun yhteistyökumppanilla on omaa syväosaamista ja itseluottamusta tarjota yhdistää osaamista, niin asiakkaalle tuotettu arvo on moninkertainen.

Erinomainen esimerkki ekosysteemistä on cleatech-osaajien verkosto Solved. Verkosto on saanut jo aikaan huikeita juttuja Suomessa ja maailmalla.

Pienten toimijoiden on hankala pärjätä yksin, isot alkavat olla asiakkaille liian kankeita, kalliita ja uudistumiskyvyttömiä. Mistä sitten kiikastaa? Emmekö halua uudistaa omaa bisnestämme ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia?

Asiakasorganisaatiot ostavat projekteja yhä enemmän palasina, mutta joista kertyy vähitellen laaja kokonaisuus sekä pitkäaikainen, jatkuva sekä luotettava asiakassuhde. Luottamusta lisää se, että niitä jatkopalasia, joita itse ei voi tarjota, voi tarjota oman luottoverkoston kautta. Mutta kun verkostot puuttuvat, asiakas joutuu itse etsimään jatkoratkaisut, mikä vaarantaa omankin tehdyn työn tulokset.

Yhteistyökeskusteluissa pahimmillaan ajaudutaan siihen, että halutaan asiakaskontaktit ja yhteinen prospekti tai projekti – ilman työtä tai panostusta. Todelliselle win-win yhteistyölle välttämättä löydy tahtoa, vaikkakin sitten jokainen tuskailee projektien metsästyksen kanssa ja jatkaa samaa tarjoten.

Arastellaan ottaa toista firmaa mukaan ”kilpalaulantaan” asiakkaalle, eikä hennota esitellä toisen palveluja siinä pelossa, että asiakas ostaisikin niitä eikä omaa osaamista.

Kun aika menee lyhyen aikavälin myyntiin, pitkän aikavälin suunnittelu jää. Miten paljon konsultit tekevät itse strategista suunnittelua tai muuttavat toimintaa ketterästi tilanteen vaatiessa – kokeillaanko uusia toimintatapoja tai etsitäänkö vaihtoehtoja ja uusia markkinoita? Jos emme itse ole ajan hermolla, miten voimme opastaa asiakkaita toimimaan ketterästi – ja lisäämään kokeilukulttuuria.

DIgitalisaatio on yksi iso teema. Aihetta ei taklata yhden firman tai tyypin aivoilla vaan potentiaali muodostuu siitä, että eri näkökulmia ja osaamista edustavat konsultit lyövät viisaat päänsä yhteen ja tuottavat asiakkaalle jäätävän hyvän paketin.

Tässä maassa on aivan hirveästi hyvää, erittäin korkeatasoista osaamista ja osaajia. Kun monilla asiakkaillamme toimitaan vielä siiloissa, konsulttien pitäisi purkaa itse ensin omia siilojaan. Edelleen meillä on viestintäkonsulttia, strategiakonsulttia, henkilöstön kehittäjää, coacheja, lean-kehittäjiä, palvelumuotoilijoita, digieksperttejä jne. Konsulttien pitäisi olla tukemassa muutosta, jossa ratkotaan ongelmia ja projekteja – monialaisesti/moniosaajien voimin. Ketteryyteen kuuluu, että tiimi kootaan parhaista osaajista.