Ota Yhteyttä

7|10 2016

Blogi, kirjoittaja Hanna-Mari Tuovinen

Osallistavalla strategiatyöllä rakennetaan arjen mainetta

Kun strategiatyötä rakennetaan yhdessä, saadaan strategiaan liitettyä sidosryhmien arjen näkökulma. Osallistavalla strategiatyöllä voidaan sekä jo olemassa olevien rakenteiden että ketterän verkko-osallistamisen kautta tuoda laajamittainen aineisto todellisuutta näkyväksi. Näistä aidoista asioista ja ideoista rakennettu strategia vastaa tarpeeseen ja todellisuuteen.

blogikuva

Positiivisia vaikuttamis- ja osallistumiskokemuksia

Mikkelin kaupunginjohtajana toimiva VTM Timo Halonen, joka väitteli kaupunkien mainetyöstä, toteaa että kaupunkiseutujen menestyksen kannalta ratkaisevinta on sisäinen maine eli paikan henki. Se synnytetään yhdessä tekemisellä, kun asukkaat saavat positiivisia vaikuttamis- ja osallistumiskokemuksia. Halosen mukaan maineesta tulee elinvoiman kehittämisen strateginen työkalu, koska mielikuvat ja niistä muodostuva maine ohjaavat asuinpaikkaan, yrityksen sijaintiin tai investointeihin liittyviä valintoja.
Asiakaspoluista liikkeelle

Kuten Halonen toteaa, paras tapa parantaa mainetta, on parantaa kunnan todellisuutta. Strategiatyössä tämä toteutuu, kun lähdetään liikkeelle asiakkaan, käyttäjien poluista eli pohtimaan miten parantaa kunnan palveluiden käyttäjien asioimista. Kunnan prosessien uudistamisen sijaan tulisi lähetä liikkeelle asiakaspoluista ja henkilöstön uudenlaisesta ajattelutavasta. Näin voidaan karsia turhaa tekemistä ja innostaa henkilöstöä jatkuvaan innovointiin, palvelujen ja ja työyhteisön kehittämiseen.

Kuntien imagon rakentamisen tulisi pohjautua osallistavalle strategiatyölle. Imago ei ole erillinen asia vaan määrätietoisella asiakaslähtöisyyden sekä organisaation itseohjautuvuuden kehittämisellä käyttäjien arkea muutetaan aidosti – ja tästä rakentuu vahva imago.

Luontoa riittää

Vettä ja luontoa riittää Suomen kuntiin – näitä ei varmastikaan tarvitse korostaa. Tärkeämpää olisikin löytää arjen yksittäisiä asioita, jotka vaikuttavat asukkaiden ja yritysten valintoihin – ja niistä sujuva palvelu ytimenä.

ActiveInspiren strategiatyön lähtökohtana on, että kaikissa vaiheissa otetaan ennakoiden huomioon tuleva strategian jalkautus ja toteuttaminen – aidosti toimintaa ohjaavana ja toteutuskelpoisena strategiana. ActiveInspiren etuna on vahva osallistava ote, useissa eri organisaatioissa koetellut, modernit strategiatyön menetelmät ja prosessiosaaminen sekä vahva viestinnän ja imagonrakentamisen kokemus yhdistettynä kunta-alan asiantuntemukseen.