Ota Yhteyttä

16|9 2016

Blogi, kirjoittaja Hanna-Mari Tuovinen

Ketterä kunta: Kuntien tulevaisuus keskiössä Kuntamarkkinoilla

Tuleva sote- ja alueuudistus oli oletettavastikin Kuntamarkkinoilla keskiössä. Keskusteluissa esiintyi epäilyjä ”tuleeko tästä mitään” sekä kannustusta tulevaisuuden näkemykselliseen johtamiseen, jossa aidosti sekä innostuneesti etsitään uusia vaihtoehtoja eikä jäädä ”tuleen makaamaan”.

Keskusteluissa esiintyi myös toteamuksia, että muutosjohtamisella on merkittävä painarvo myös strategian tekemisessä tässä tilanteessa. Kunnat, jotka ottavat huomioon huomisen vaatimukset ja pohtivat uudenlaisia toimintatapoja ottavat ”homman omiin käsiin” ja niillä on paremmat menestymisen edellytykset.

Kokeilukulttuuri oli myös vahvasti esillä, mm. liittyen hallituksen kärkihankkeeseen (www.kokeilevasuomi.fi) ja digitalisaatioon. Kokeilukulttuuriin kuulvat ketteryys ja keveys sekä eri tahojen osallistaminen. ActiveInspiren Ketterä kunta -malli tuo ketteryyttä kuntatyöskentelyyn jo strategiatyöstä alkaen. Mallin lähtökohtana on asiakas- ja asukaspolkujen huomioiminen kehittämisessä sekä tiimikohtainen kehittäminen ja kokeilut. Lisäksi ketteryyttä lisätään osallistamisella ja viestinnällä.

Kuntakentässä näyttäisikin olevan oiva aika ketteryyden lisäämiselle.

Siksi kartoitamme millainen on tulevaisuuden ketterä kunta. Meille tulevaisuuden ketterä kunta tarkoittaa odotukset ylittävää asiakaskokemusta, osallistavaa ja innostavaa henkilöstökokemusta sekä sujuvia ja tehokkaita toimintamalleja.

Osallistu ja kerro mielipiteesi
http://enterprisewisdom.activeinspire.com/ketterakunta_2016
tunnus: kettera
salasana: kunta16
Lue lisää ActiveInspiren Ketterä kunta -konseptista.