Ota Yhteyttä

13|9 2016

Blogi, kirjoittaja Hanna-Mari Tuovinen

Iloisia asukkaita – identiteetti

Kuntien strategioissa ja arvoissa saa viitteitä siitä millaisen kunta haluaa identiteettinsä olevan. Lisäksi kuvan kunnan brändistä voi muodostaa kunnan webbisivuilta.
Useissa kunnissa korostuu halu olla ”houkuttelevan asumisen paikkoja”. Kuten eräs kunnan johtohenkilö totesi minulle; kilpailu asukkaista on kovaa. Identiteettiin liittyvä asumisen houkuttelevuus näkyy useiden kuntien verkkosivuilla:

shutterstock 256123900 3

” aktiivisten ihmisten koti hyvien palveluiden äärellä keskellä kauneinta Järvi-Suomea”
” tyytyväisten asukkaiden kunta”
” hyvän asumisen kunta”’
” laatupuitteet elämällesi”

Tavoitteena on siis saada lisää asujia ja houkutella uusia asukkaita kuntaan. Luonto ja asuminen yhdistetään toisiinsa ja brändissä korostuvat luontoarvot, jotka näkyvät myös selkeästi kuntien sivuilla kuvissa.

Mutta voiko pelkästään järvi- ja maalaismaisemalla kilpailla?

Kuntien on hankala erottautua toisistaan ja tällöin strategiatyön yhteydessä tehtävän imagotyön osuus korostuu. Tulevaisuudessa tavoitellaan yhä enemmän erottuvaa ja raikasta strategiaa. Kilpailu on kovempaa, ja muutoksia on tulossa, joten samoilla edellytyksillä on mahdoton pärjätä. Pohdittava on myös miten kunnan imagossa näkyvät yritykset, elinkeinopuolen houkutteleminen. Yrittämisen ja elinvoiman tuominen vahvemmin imagoon onkin varmasti monen tavoitteena.

Entä uudet teemat; digitaalisuus, asiakaslähtöiset palvelut ja esimerkiksi kiertotalous. Näistä voisi olla tulevaisuuden ketterän kunnan teemoiksi.